Rolbeschrijving Projectleider Onderwijsuitvoering

Samenvatting
Een beschrijving van het doel, de taken en verantwoordelijkheden van een projectleider onderwijsuitvoering (PLOU).

Doel

Het doel van de rol van de PLOU is het leiden van een Fontys ICT onderwijseenheid, zodanig dat de onderwijsactiviteiten in die eenheid optimaal uitgevoerd kunnen worden.

Handboek PLOU

De PLOU heeft binnen Fontys ICT een belangrijke spilfunctie. Ten behoeve van een goede on-boarding van nieuwe PLOU’s en tegelijk bedoeld als naslagwerk voor alle (benoemde) PLOU’s is het Handboek PLOU samengesteld.

Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden

Voorafgaand aan onderwijsuitvoering

 • Verzorgt de voorlichting (voor instroom en doorstroom), de intakegesprekken voor de onderwijseenheid en adviseert de examenkamer over toelating tot de onderwijseenheid;
 • vult tijdig de inzetmatcher met taken voor docenten;
 • Stemt de inzet af met docenten;
 • Plant (roostert) de onderwijsactiviteiten en locaties in, in overleg met de UM alsmede andere PLOU’s binnen dezelfde OIL;
 • Is verantwoordelijk voor het onderhoud van de digitale leeromgeving, materialen, licenties alsmede voorlichtingsmateriaal.;
 • Is verantwoordelijk voor een betekenisvolle samenhang tussen de onderwijsactiviteiten binnen de onderwijseenheid;
 • Is verantwoordelijk voor het inregelen van een betekenisvolle bijdrage van één of meerdere partners in education of innovation (PiE of PII) binnen de onderwijseenheid.

Tijdens onderwijsuitvoering

 • Draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud, didactische inrichting, de uitvoering, toetsing, en de kwaliteit van het onderwijs;
 • Geeft leiding aan het team van docenten in zijn/haar OE. Geeft feedback aan docenten de uitvoering van de werkzaamheden binnen de onderwijseenheid en geeft input voor beoordelingscyclus;
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van onderwijs evaluaties en deze te vertalen naar uit te voeren verbeteracties en ontwikkeltaakaanvragen;
 • Informeert de studenten over het onderwijs binnen de onderwijseenheid;
 • Plant en organiseert formatieve en summatieve assessments;
 • Voor studenten is de PLOU het eerste aanspreekpunt voor de organisatie van het onderwijs binnen de onderwijseenheid.

Afronding

 • Organiseert de assessorenvergaderingen voor de studenten uit zijn/haar onderwijseenheid afgestemd met de Student Desk;
 • Stelt toetsdossier samen conform de aanwijzingen van de toetscommissie.

Verder

 • Levert een actieve bijdrage aan de WAC en aan het focusdocument, door actief de ontwikkelingen in het vakgebied te volgen;
 • Stemt af met andere PLOU’s van dezelfde onderwijseenheid af voor zover het gaat om verschillende uitvoeringen (Course Based/Demand Based, 040/013, AD/Bachelor of Science en OvP).

Mandaat
De PLOU heeft de beschikking tot een urenbudget voor de inzet van docenten en eventueel student assistenten. De PLOU heeft de beschikking tot een financieel budget, afhankelijk van de onderwijseenheid, ten behoeve van het organiseren van activiteiten met studenten.

Plaats in organisatie
De PLOU is lid van het curriculumteam van de richting waar de onderwijseenheid onder valt. Stemt met CE de inhoud en didactiek af. De PLOU rapporteert aan de UM voor wat betreft de organisatie en kwaliteit van het onderwijs.

Contacten

Meer informatie

Een beschrijving van de werving, benoeming en arbeidsvoorwaarden van een Projectleider Onderwijsuitvoering vind je hier.