Extra voorzieningen

Samenvatting
De procedure voor de aanvraag en toekenning van een extra voorziening wordt hier beschreven.

Inleiding

Bij de start van zijn studie kan een student via Studielink en via de Studiekeuzecheck aangeven of er sprake is van een functiebeperking. De student kan dan worden doorverwezen naar een van de decanen of andere ondersteuningsmogelijkheden vanuit de dienst Studentenvoorzieningen van Fontys.
Ook tijdens zijn studie kan een Semestercoach de student erop wijzen om extra voorzieningen aan te vragen via de decaan of contact op te nemen met Student+.

Mogelijkheden

Er zijn diverse soorten extra voorzieningen die aangevraagd kunnen worden:

  1. Gebruik van stilteruimte/prikkelarme ruimte (niet tijdens toetsen). Het gebruik van deze ruimte kan via Student+ aangevraagd worden;
  2. Extra individuele begeleiding door mentor tot maximaal 7 uur per semester;
  3. Verlenging studieduur bij bijzondere persoonlijke omstandigheden;
  4. Bijzondere omstandigheden waar examenkamer rekening mee dient te houden bij het uitgeven van het BNS.

Het gebruik van Kurzweil software wordt standaard aangeboden.

Aanvragen

  • De aanvraag voor het gebruik van de stilteruimte/ prikkelarme ruimte kan worden gedaan bij Student+;
  • Alle andere aanvragen die onder de paragraaf 'Mogelijkheden' genoemd worden, gebeuren op advies van de decaan. De student dient daarvoor zelf een afspraak te maken met de decaan;
  • De decaan stelt na het gesprek met de student een advies op, dat de student dient mee te sturen met zijn aanvraag via de examencommissietool;

Toekenning

De examencommissie neemt het verzoek in behandeling. Indien toegekend, ontvangt de student een bevestigingsmail.

Afhandeling

De ambtelijk secretaris registreert de toegekende voorzieningen in het Studentvolgsysteem (SVS) en informeert betrokkenen.