Dit is een oude revisie van het document!


Extra voorzieningen

Samenvatting
De procedure voor de aanvraag en toekenning van een extra voorziening via de decaan wordt hier beschreven.

Inleiding

Bij de start van zijn studie kan een student via Studielink en via de Studiekeuzecheck aangeven of er sprake is van een functiebeperking. De student kan dan worden doorverwezen naar een van de decanen of andere ondersteuningsmogelijkheden vanuit de dienst Studentenvoorzieningen van Fontys.
Ook tijdens zijn studie kan een Semestercoach de student erop wijzen om extra voorzieningen aan te vragen via de decaan of contact op te nemen met Student+.

Mogelijkheden

Er zijn diverse soorten extra voorzieningen die aangevraagd kunnen worden:

  1. Extra tijd bij schriftelijke toets (10 minuten per lesuur);
  2. Gebruik van stilteruimte/prikkelarme ruimte (niet tijdens toetsen). Het gebruik van deze ruimte kan ook via Student+ aangevraagd worden;
  3. Vergroot tentamen (A3/14 punts);
  4. Extra individuele begeleiding door mentor tot maximaal 7 uur per semester;
  5. Verlenging studieduur bij bijzondere persoonlijke omstandigheden;
  6. Bijzondere omstandigheden waar examenkamer rekening mee dient te houden bij het uitgeven van het BNS.

Het gebruik van Kurzweil software wordt standaard aangeboden.

Aanvragen

  • Voor het aanvragen van extra tijd bij schriftelijke toetsen op basis van een officiële dyslexie verklaring kan rechtstreeks gemaild worden naar fhictexamencommissie@fontys.nl;
  • Alle andere aanvragen die onder de paragraaf 'Mogelijkheden' genoemd worden gebeuren op advies van de decaan. De student dient daarvoor zelf een afspraak te maken met de decaan;
  • De decaan stelt na het gesprek met de student een advies op en mailt dit naar het hierboven genoemde emailadres;
  • Deze postbus wordt beheerd door de coördinator Student+ en de ambtelijk secretaris van de examencommissie.

Toekennning

De ambtelijk secretaris heeft mandaat tot verlening bij standaard aanvragen voor extra tijd bij toetsen, gebruik van prikkelarme ruimte, vergroot tentamen en extra individuele begeleiding. Bij overige verzoeken wordt het verzoek doorgestuurd aan de betreffende examenkamer. Indien toegekend, ontvangt de student een bevestigingsmail.

Afhandeling

De ambtelijk secretaris registreert de toegekende voorzieningen in het Studentvolgsysteem (SVS) en informeert betrokkenen. Via SVS worden de voorzieningen die bij toetsing van belang zijn (bijvoorbeeld extra tijd of vergroot tentamen) op de presentielijst opgenomen. De Student Desk plaatst deze presentielijsten op de FHICT Portal. Een administratief medewerker zorgt voor uitvoering van praktische zaken zoals het vergroten van het tentamen, indien het tentamen via de Studentdesk wordt aangeleverd.