Inzage beroepsproducten en toetsen

Samenvatting
De procedure voor het inzien van beroepsproducten en toetsen door studenten wordt op deze pagina beschreven.

Inleiding

Alles wat studenten bij Fontys ICT maken aan beroepsproducten en toetsen om een beoordeling te kunnen krijgen mag en kan door hen worden ingezien.

Inzage toetsen en werkstukken

Bij Fontys ICT worden studenten vrijwel altijd beoordeeld aan de hand van (digitale) beroepsproducten. Deze leveren zij in via Canvas of, in het geval van een portfolio, via PortFlow. Ook alle feedback en de beoordelingen die hierop worden gegeven worden door de docenten in Canvas weergegeven. Studenten kunnen die feedback te allen tijde raadplegen in de verschillende onderdelen in Canvas (FeedPulse, Speedgrader en Portflow).

De officiële eindbeoordeling van het semester wordt ingevoerd in Progress en kan daar worden geraadpleegd.

In uitzonderlijke gevallen wordt er gebruik gemaakt van een schriftelijke toets. In dat geval kan de student binnen 10 dagen na de beoordeling van die toets de docent om een inzagemoment vragen per e-mail. Dat inzagemoment zal dan worden gepland binnen 15 werkdagen na het indienen van het verzoek.