Klachtenprocedure

Samenvatting
Deze pagina beschrijft de procedures, reglementen en statuten die binnen Fontys gehanteerd worden in het geval studenten en medewerkers klachten willen rapporteren.

Klachten

Klachten kunnen betrekking hebben op allerlei zaken. Belangrijk bij inschatting en beoordeling van klachten is te weten wat de geldende regelingen, statuten en reglementen zijn. Fontys heeft al deze documenten verzameld op een overzichtelijke website studentenloket. Het is aan te raden deze website te raadplegen wanneer je overweegt een klacht over een onderwerp in te dienen.

Klachtenprocedure voor studenten

We maken onderscheid tussen verschillende soorten klachten, die elk een eigen route kennen. Hierbij is het van belang om verschil te maken tussen een verzoek tot herziening, de beroepsprocedure en de klachtenprocedure. Een verzoek tot herziening en de beroepsprocedure zijn onderwijsinhoudelijk en worden afgehandeld via de Examencommissie. Klachten worden officieel afgehandeld via de directeur.

 1. Het verzoek tot herziening bij de Examencommissie staat beschreven in de OER van Fontys ICT1).
 2. Indien een student in beroep wil gaan tegen een besluit van de Examencommissie kan een student terecht bij het College van Beroep voor de Examens, Cobex.
 3. Klachten over ongewenst gedrag, pesten en intimidatie. Een veilig gevoel is voor studenten èn medewerkers van Fontys Hogescholen een fundamenteel recht. Iedereen heeft het recht om met respect en waardigheid behandeld te worden. Wanneer iemand het gevoel heeft dat er sprake is van pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, agressie of geweld is het belangrijk dat daar snel op gereageerd wordt. Ook als er sprake is van geweld of geweldsdreiging in de huiselijke sfeer van studenten. Fontys heeft een website vertrouwenspersonen waar ieder terecht kan met vragen of klachten over vertrouwenskwesties.
 4. Voor alle overige klachten heeft Fontys ICT op de Fontys ICT-portal een procedure ingericht.
  Deze procedure verloopt als volgt:
  • Via de link komt men op de portal Fontys ICT, waar een klachtenformulier ingevuld kan worden;
  • Het ingevulde formulier komt binnen in de mailbox van de Uitvoeringsmanager of de Fontys ICT jurist;
  • De klacht wordt in behandeling genomen en de student wordt geïnformeerd over de voortgang;

Klachtenprocedure voor medewerkers

Wanneer een medewerker een klacht heeft over een onderwerp, verwachten we in eerste instantie dat deze klacht bespreekbaar gemaakt wordt met de direct betrokkene. Wanneer dit niet mogelijk is of niet tot een adequate oplossing leidt, kan men terecht bij zijn leidinggevende of, uiteindelijk, de directeur. Wanneer een medewerker zijn klacht of kwestie liever niet met een directe collega bespreekt, kan contact gezocht worden met een van de Fontys Vertrouwenspersonen.

Klachten over ongewenst gedrag, pesten en intimidatie. Een veilig gevoel is voor studenten èn medewerkers van Fontys Hogescholen een fundamenteel recht. Iedereen heeft het recht om met respect en waardigheid behandeld te worden. Wanneer iemand het gevoel heeft dat er sprake is van pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, agressie of geweld is het belangrijk dat daar snel op gereageerd wordt. Ook als er sprake is van geweld of geweldsdreiging in de huiselijke sfeer van studenten. Fontys heeft een website vertrouwenspersonen waar ieder terecht kan met vragen of klachten over vertrouwenskwesties.

Ook in deze Fontys ICT wiki is een pagina over Vertrouwenspersonen.

1)
In artikel 27 - Verzoek tot herziening - van de OER