Partners in Education

Samenvatting
Beschrijft de rol en positie van onze Partners in Education, FICT heeft meer dan 130 bedrijven (dd 14/03/23 zijn het er 135) aan zich verbonden in de vorm van Partners in Education die vanuit de praktijk bijdragen aan o.a. de actualiteit van het onderwijsprogramma in de vorm van co-creatie, professionele begeleiding van student-projecten en actieve kwaliteitsbeoordeling van het curriculum.

1. Inleiding

Voor FICT staat de ontwikkeling van de student tot een professional voor de arbeidsmarkt centraal. FICT wil graag dat studenten na hun opleiding goed voorbereid aan de slag kunnen gaan en in staat zijn de theorie direct toe te passen in de praktijk. Uit ervaring blijkt dat niemand daar beter bij kan helpen kan dan het bedrijfsleven zelf. Daarom laten wij onze studenten al tijdens de studie intensief kennismaken met het bedrijfsleven. FICT werkt daartoe al jaren succesvol samen met een groot aantal bedrijven in de regio. De bedrijven waarmee structureel wordt samengewerkt in studiejaar 1 en 2 vormen samen de Partners in Education (PiE) van FICT. Door samenwerking kunnen bedrijven kennis maken met hun toekomstige medewerkers en kunnen de bedrijven aan de studenten laten zien hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat. Het is in het belang van het bedrijfsleven dat er voldoende ICT-studenten afstuderen en dat hun opleiding goed aansluit bij de beroepspraktijk. Door een goede samenwerking met bedrijven krijgen studenten actueel en uitdagend onderwijs en kunnen studenten bij bedrijven kennismaken met de nieuwste technologieën en werkwijzen.

2. Structurele samenwerking

Partners in Education én FICT hebben beiden hoge verwachtingen bij de samenwerking, maar krijgen er ook veel voor terug. Bedrijven kunnen hun nieuwste technologieën en ontwikkelingen een plaats geven in het onderwijs van FICT. In cocreatie ontwikkelen bedrijven samen met docenten colleges voor een groep studenten en krijgen zij constructief-kritische vragen van studenten en docenten. Voor bedrijven kan dit een mooie aanleiding zijn om zelf nog eens goed te kijken naar bepaalde processen of om een bedrijfscasus in te brengen ten behoeve van het onderwijs. Op deze manier hebben bedrijven een duidelijke invloed op het onderwijs en wordt er direct aan kennisdeling gedaan met hun toekomstige medewerkers. Ook krijgen studenten opdrachten van bedrijven. Zij werken deze opdrachten uit en presenteren deze aan het einde van een onderwijseenheid aan de bedrijven. Tijdens de looptijd van het project kunnen de bedrijven direct feedback geven op de prestaties van de studenten, waarmee de studenten ook een hogere betrokkenheid en gevoel van relevantie ontwikkelen.

3. Profilering

Door Partners in Education ook bij Fontys open dagen te betrekken, is voor aankomende studenten zichtbaar wat het werkveld is van de opleiding. Tevens is er tweejaarlijks, zowel in Eindhoven als in Tilburg, een FICT Career Day waar de bedrijven hun naamsbekendheid kunnen vergroten en in contact kunnen komen met alle studenten van FICT. Bedrijven en studenten kunnen tijdens deze FICT Career Day verder met elkaar kennismaken om contacten te leggen voor stage- of afstudeerplaatsen, voor bijbanen of een eerste stap van hun carrière na de opleiding.

4. Meer invloed

Partners in Education kunnen ook plaatsnemen in de Werkveld Advies Commissies (WAC's) van de afstudeerrichtingen of in de Strategische Raad van Advies voor FICT.

Naast Partners in Education bestaat ook Partners In Innovation. Daar waar onze Partners in Education (PiE) deelnemen aan onderwijsactiviteiten in het eerste en het tweede jaar van het FICT-onderwijs, zijn de Partners in Innovation (PiI) intensief betrokken bij (zelf ingebrachte) praktijkgerichte onderzoeken in het derde en vierde jaar van het FICT-onderwijs. In sommige gevallen kunnen Partners in Innovation ook onderdeel vormen van het project team (een zogenaamd Shared Learning Team).

5. Concretisering partnerschap

De samenwerking met de Partners in Education kan concreet worden gemaakt door middel van activiteiten in onderstaand overzicht (Tabel 1). De structurele samenwerking wordt bekrachtigd met een convenant dat door zowel het bedrijf als FICT wordt ondertekend (voor een periode van 2 jaar). Een nieuwe partner start altijd met een proefperiode (doorgaans 1 semester).

Tabel 1 Verwachtingen en mogelijkheden in de samenwerking tussen FICT en de Partners in Education, gekoppeld aan de opbrengsten.
Verwachtingen en mogelijkheden Opbrengsten
Cocreatie: mede ontwikkelen van onderwijs en het geven van gastcolleges Betrokkenheid bij open dagen
Weergeven van de laatste ontwikkelingen in het werkveld. Merkbekendheid bij de studenten
Neerzetten van het werkveld voor studenten. Studenten maken opdrachten voor bedrijven
Kwaliteitsborging per onderwijseenheid en per afstudeerrichting. Direct contact met stagiaires
Inzicht geven in de laatste technologie, waardoor het onderwijs aantrekkelijker wordt. Contact met andere studenten dan je profiel door de FICT Career Day
Kritisch toezien op ons curriculum door middel van deelname in een werkveldadviescommissies Direct contact met potentiële werknemers
Deelnemen aan de Strategische Raad van Advies Afstudeerprojecten

6 Exclusiviteit

Wanneer organisaties Partner in Education van FICT worden, geeft hen dat mogelijkheden die voor andere organisaties niet toegankelijk of beschikbaar zijn. Dit betekent dat Partners in Education exclusiviteit verwerven ten aanzien van:

  • Toegang tot onze studenten;
  • Promotie van bedrijfsactiviteiten binnen FICT;
  • Deelname aan de FICT Career Day;
  • Plaats kunnen nemen in de WAC's van afstudeerrichtingen;
  • Deel kunnen nemen aan de Strategische Raad van Advies voor FICT.

Het aanbieden van stage- en afstudeerplaatsen staat wél open voor niet-Partners. ieder bedrijf kan een stage- of afstudeeropdracht aanbieden via het hiervoor ingerichte portaal.

7. Contactpersonen

Binnen FICT zijn er drie contactpersonen voor Partners in Education: Niek Schmitz, Dick Philippi en Carli Kleijnen. Zij hebben onderling aandachtsgebieden verdeeld en zijn bereikbaar via pie@fontys.nl. Zij staan in direct contact met de programmacoördinatoren van Partners in Innovation.

8. Meer informatie

Meer informatie over onze Partners in Education, in zowel het Engels als het Nederlands, kun je vinden op onze algemene website over Partners in Education. Lees daarop ook de beoordelingen van onze partners.

Speciaal voor stagebedrijven, niet alleen partners, en hun bedrijfsbegeleiders is de webpagina FHICT Praktijkopdrachten ontwikkeld. Hier kan iedereen stageopdrachten en bijbanen invoeren.

Partners in Education en HR-beleid

Er ligt een betekenisvolle relatie tussen de PiE's en de medewerkers van FICT in het kader van het HR-beleid. FICT moedigt haar docenten aan om actief te zijn in het werkveld om daarmee de ervaring in het beroepenveld actueel te houden. Onze samenwerking met de PiE's verstevigt deze betekenisvolle relatie met het werkveld om docenten, naast de docentrol, ook HBO-waardig werk buiten de context van FICT te laten verzorgen.


Klik op het icoon voor meer HR-instrumenten.