Werkveld Advies Commissie

Samenvatting
Deze pagina beschrijft in het kort de plaats en verantwoordelijkheid van de Werkveld Advies Commissie binnen Fontys ICT.

Wat is de Werkveld Advies Commissie?

De Werkveld Advies Commissie (WAC) is een overleg (bij zowel de master-, bachelor- als de associate degree-opleidingen). Er worden twee soorten WACs georganiseerd: (1) een centrale WAC en (2) inhoudelijke WACs. De WACs zijn onderdeel van het proces van curriculumvalidatie. Het Ontwikkeloverleg is verantwoordelijk voor het samenstelling van de WAC's en het benoemen van WAC-leden. De samenstelling van een WAC wordt na iedere WAC-vergadering vermeld in de notulen van die vergadering. Alleen Partners mogen WAC-leden leveren. Een WAC-lid is veelal een IT-er in een senior functie, die vanuit die functie en ook mogelijk andere gezichtspunten beschikt over kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen zijn aandachtsgebied waarvoor de CE hem heeft benoemd.

Centrale Werkveldadviescommissie

In de centrale WAC informeert de opleiding het werkveld over (voorgenomen) wijzigingen in het opleidingsprogramma. De centrale WAC wordt georganiseerd door de Manager Development. Er is jaarlijks één centrale WAC.

Bij de centrale WAC worden de volgende partijen uitgenodigd:

Inhoudelijke Werkveldadviescommissies

Bij de inhoudelijke WACs wordt het werkveld geconsulteerd over de trends en hypes waar de opleiding rekening mee moet houden. Het gaat dan om de kennis en vaardigheden die het werkveld nodig acht bij instromende starters binnen enkele jaren. De inhoudelijke WACs worden georganiseerd worden door de curriculumeigenaren voor het sturen van de ontwikkelingen van de onderwijseenheden waarover zij gaan. Elke onderwijseenheid komt minimaal één keer per jaar aan bod in een inhoudelijke WAC. Ook worden soms recent afgestudeerden uitgenodigd om hun ervaringen na de opleiding in te brengen.

Bij de inhoudelijke WACs worden de volgende partijen uitgenodigd (van de eerste twee bepaalt de CE welke vertegenwoordigers voor de bijeenkomst van belang zijn):

Curriculumvalidatie

Curriculumvalidatie bij Fontys ICT houdt in dat door de belangrijkste stakeholders uit het afnemende werkveld vastgesteld wordt of het curricula voldoen aan expliciete en vanzelfsprekende eisen die daaraan door het werkveld gesteld kunnen worden: leren wij onze studenten de juiste dingen, wat zou niet meer tot het curriculum moeten behoren, wat moet erin blijven en welke nieuwe ontwikkelingen dienen een plaats te krijgen binnen het curriculum?

Verslaglegging

Van iedere WAC-bijeenkomst wordt verslag gedaan. Deze worden gearchiveerd binnen het OntwikkelOverleg.