Dit is een oude revisie van het document!


Kennisinstelling

Potentieel voor de toekomst

Samenvatting
Korte beschrijving van het ambitiethema Kennisinstelling. Het ambitiethema Kennisinstelling was 1 van de 8 ambitiethema's van het FHICT Ambitieplan 2013-2016 en richtte zich op een sterke verbinding met het werkveld op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisdeling.

Inleiding

In 2013 formuleerde FHICT het doel om vorm te geven aan het ambitiethema Kennisinstelling. Het instituut neemt daarbij een rol als een partij, waarbij de ICT-professional in de ruime regio terecht kan voor professionalisering, kennisdeling en -ontwikkeling en het uitvoeren van adviesopdrachten.

Dit ambitiethema stond tijdelijk on hold, omdat FHICT in korte tijd zeer hard gegroeid is. Om die groei in goede banen te leiden heeft FHICT in eerste instantie de focus gelegd op de eigen organisatie. Dit is gedaan om voldoende grip te kunnen houden op het welbevinden en de prestaties van een sterk groeiend team. De andere aanleiding voor een pauzering van het ambitiethema is de zorgvuldige bewaking (en vergroting) van de onderwijskwaliteit voor onze studenten.

Stand van zaken

Er is geconstateerd dat FHICT al een sterke verbinding heeft met het werkveld. We beschikken over vier lectoraten die betrokken zijn bij het onderwijs en met elkaar samenwerken. Om een goed overzicht te krijgen van wat FHICT al onderneemt op het gebied van kennisinstelling zijn alle aandachtgebieden die hier een rol in spelen in kaart gebracht. Hiervoor zijn “linking pins” benoemd. Deze gebieden zijn:

Opdracht Kennisinstelling

  • Regelmatig bijeenkomsten organiseren met de betrokkenen waarin ieder laat horen wat er speelt en leeft in het betreffende aandachtsgebied.
  • Elkaar inspireren, overlap en/of synergie zichtbaar maken, samenwerking bevorderen
  • Door de verbondenheid nieuwe mogelijkheden ontdekken om FHICT als kennisinstelling te laten groeien
  • Publiciteit geven aan FHICT als kennisinstelling

De komende jaren gaat FHICT door met het versterken van de verbinding met haar kennisomgeving: kennisdeling en kenniscreatie om het onderwijs en onderzoek te verbeteren.