Kennisinstelling

Potentieel voor de toekomst

Samenvatting
Korte beschrijving van het ambitiethema Kennisinstelling. Het ambitiethema Kennisinstelling was 1 van de 8 ambitiethema's van het Fontys ICT Ambitieplan 2013-2017 en richtte zich op een sterke verbinding met het werkveld op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisdeling.

Inleiding

In 2013 formuleerde Fontys ICT het doel om vorm te geven aan het ambitiethema Kennisinstelling. Het instituut neemt daarbij een rol als een partij, waarbij de ICT-professional in de ruime regio terecht kan voor professionalisering, kennisdeling en -ontwikkeling en het uitvoeren van adviesopdrachten.

Dit ambitiethema stond tijdelijk on hold, omdat Fontys ICT in korte tijd zeer hard gegroeid is. Om die groei in goede banen te leiden heeft Fontys ICT in eerste instantie de focus gelegd op de eigen organisatie. Dit is gedaan om voldoende grip te kunnen houden op het welbevinden en de prestaties van een sterk groeiend team. De andere aanleiding voor een pauzering van het ambitiethema is de zorgvuldige bewaking (en vergroting) van de onderwijskwaliteit voor onze studenten.

Stand van zaken

Er is geconstateerd dat Fontys ICT al een sterke verbinding heeft met het werkveld. We beschikken over vier lectoraten die betrokken zijn bij het onderwijs en met elkaar samenwerken. Om een goed overzicht te krijgen van wat Fontys ICT al onderneemt op het gebied van kennisinstelling zijn alle aandachtgebieden die hier een rol in spelen in kaart gebracht. Hiervoor zijn “linking pins” benoemd. Deze gebieden zijn:

Opdracht Kennisinstelling

  • Regelmatig bijeenkomsten organiseren met de betrokkenen waarin ieder laat horen wat er speelt en leeft in het betreffende aandachtsgebied.
  • Elkaar inspireren, overlap en/of synergie zichtbaar maken, samenwerking bevorderen
  • Door de verbondenheid nieuwe mogelijkheden ontdekken om Fontys ICT als kennisinstelling te laten groeien
  • Publiciteit geven aan Fontys ICT als kennisinstelling

De komende jaren gaat Fontys ICT door met het versterken van de verbinding met haar kennisomgeving: kennisdeling en kenniscreatie om het onderwijs en onderzoek te verbeteren.