Proces bijwerken curricula in de Curriculumdatabase

Samenvatting
In de Curriculumdatabase (CDB) wordt de OER-informatie van de onderwijseenheden van Fontys ICT onderhouden. Daarnaast wordt het systeem gebruikt voor het genereren van de Opleidingsgids Fontys ICT. Vanuit Canvas wordt rechtstreeks verwezen naar de informatie over de bijbehorende onderwijseenheid van de CDB. Deze pagina beschrijft het proces van het bijhouden van de CDB.

Inleiding

In het Ontwikkeloverleg (OO) is besloten dat de Curriculumdatabase gebruikt wordt voor het bijhouden van de OER informatie van alle onderwijseenheden van Fontys ICT. De tool wordt ook gebruikt voor het genereren van de Fontys ICT opleidingsgids op basis van de informatie in de database.

Om dat in goede banen te leiden zijn afspraken gemaakt over de procedure en het tijdspad van activiteiten rondom het invoeren van de benodigde informatie, het afstemmen van de onderwijseenheden met Progress en het goedkeuren en publiceren van de informatie over de onderwijseenheden en de opleidingsgids.

Het proces: bijwerken van curricula en opleidingsgidsen

Terugrekenend van de uiterste publicatiedatum van de opleidingsgids is het proces vastgesteld zoals dat verwerkt is in Tabel 1. Voor de precieze planning zie de portal kwaliteitszorg

Tabel 1
Planningsoverzicht per semesterweek van acties en gemachtigden voor het bijwerken van de curricula van Fontys ICT in de Curriculumdatabase.
Week Datum Wie Actie
17NJ/19VJ maandag PLOO/PLOU & CE Deadline CDB op orde voor alle PLOO's en/of PLOU's en CE's. Elke onderwijseenheid dient op 'final' of 'approved' te staan. In Master course op Canvas dient de link naar de CDB te zijn aangepast naar de juiste versie.
KZ Kwaliteitszorg stuurt mail naar CE's (cc UM's)
CE Elke CE keurt de onderwijseenheden goed waar hij of zij verantwoordelijk voor is in de CDB voor de maandag van week 19 om 9.00 uur. Elke onderwijseenheid dient dan op 'approved' te staan.
18NJ/20VJ maandag KZ Reminder naar CE's (cc UM's)
UM Controleren of in Canvas de verbeterpunten n.a.v. de semesterevaluaties zijn opgenomen evenals de juiste link naar de CDB
19NJ/21VJ maandag KZ Controle of alle onderwijseenheden in de CDB zijn goedgekeurd door de CE's
19NJ/21VJ woensdag KZ De integrale opleidingsgids wordt aangeboden aan Juridische Zaken (JZ) van Dienst O&O, zodat deze gepubliceerd kan worden op de Fontys website.
Beheer CDB Publiek maken van de meest recente, goedgekeurde informatie van de onderwijseenheden. Daarmee is de opleidingsgids alsook de informatie via Canvas ontsloten.
KZ Plaatst de integrale opleidingsgids ook op het studentenplein van de Fontys ICT portal bij de OER-en.

Bevoegdheid tot wijzigen van gegevens

Doordat de CE ’s de enigen zijn die het onderwijseenheden formeel mogen wijzigen, zorgen we ervoor dat PLOO’s en/of PLOU's en docenten geen codes en prestatie-indicatoren kunnen wijzigen zonder goedkeuring van de CE. Een nieuw onderwerp krijgt dan later een nieuwe code toegewezen, zodat we zeker weten dat die code niet al eerder gebruikt is.

Wanneer een onderwijseenheid eenmaal is gepubliceerd kan de onderliggende informatie in een nieuwe versie worden aangepast. Die nieuwe versie vervangt de voorgaande versie pas bij publiceren en alleen als die nieuwe versie was goedgekeurd door de CE.

Wanneer ontstaat een nieuwe onderwijseenheid?

Qua borging telt een onderwijseenheid als een nieuwe onderwijseenheid, zodra de gekoppelde prestatie-indicatoren wijzigen, de naam wijzigt of het onderwerp inhoudelijk zoveel wordt herzien dat het niet meer gelijk kan worden gesteld met zijn voorganger.