Dit is een oude revisie van het document!


Werving en Selectie

Samenvatting
Hier staat de werving- en selectieprocedure van medewerkers voor het invullen van een vacature bij FHICT beschreven.


Klik op het icoon voor meer HR-instrumenten.

Werving

Indien er een vacature ontstaat wordt door de People Manager (PM) de formatieruimte afgestemd met de directie en HR. HR stelt de vacaturetekst op, in overleg met de PM. Daarna verloopt de werving in de volgende stappen:

  1. Interne werving FHICT: de vacature wordt opengesteld voor kandidaten binnen FHICT. Indien er kandidaten zijn waarbij de vacature past bij de afspraken die gemaakt zijn in hun contractering of Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), dan komen deze kandidaten als eerste voor selectie in aanmerking.
  2. Interne werving binnen Fontys: de vacature wordt via Centrum voor Loopbaan en Ontwikkeling van Dienst P&O (CLO) opengesteld voor medewerkers met een Fontys arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Alle interne vacatures binnen Fontys vind je op de P&O Portal.
  3. Externe werving: HR stemt met de PM en CLO af op welke jobboards, websites, dagbladen en/of social media kanalen de vacature extern geplaatst wordt.

Sollicitatie

Sollicitaties worden ingediend via de website www.fontys.nl/werkenbijfhict en worden ontvangen door het CLO. CLO stuurt de sollicitaties door naar HR en de PM. Na ontvangst van de sollicitaties wordt door de PM met de CE afgestemd welke kandidaten uitgenodigd kunnen worden. HR zorgt voor de terugkoppeling aan het CLO, zij verzorgd de reactie (uitnodiging dan wel afwijzing) naar de sollicitanten.

Selectie

De selectieprocedure bestaat uit een 4-tal gesprekken, hierbij is (afhankelijk van de vacature) altijd maatwerk mogelijk met het oog op de gespreksvorm en de gesprekspartners:

  • 1e gesprek: PM + HR of PM + CE
  • 2e gesprek: CE / PLOU of PM
  • 3e gesprek: Directie / PM / HR
  • 4e gesprek: HR (Fontys arbeidsvoorwaardenpakket)

Bij voorkeur vinden het 1e en 2e gesprek aansluitend op dezelfde dag plaats. Indien deze twee gesprekken positief verlopen zijn, wordt een 3e gesprek gepland en vindt aansluitend aan dit 3e gesprek een laatste gesprek met HR plaats om de arbeidsvoorwaarden te bespreken.