Alumni

Samenvatting
Beschrijving van de historie en de doelstellingen het alumnibeleid.

Inleiding

FICT wil actief contact onderhouden met haar alumni. Daartoe organiseert FICT jaarlijks een centrale netwerkbijeenkomst voor alle alumni, waarbij er naast de gebruikelijke “meet-and-greet” gelegenheid tot netwerken ook aandacht is voor nieuwe ontwikkelingen in het werkveld door middel van sprekers met een specifieke deskundigheid op het gebied van ICT. Sommige afstudeerrichtingen organiseren ook decentrale alumnibijeenkomsten. De centraal georganiseerde netwerkbijeenkomsten lijken de laatste jaren last te hebben van een teruglopend deelnemersaantal. Dat heeft ertoe geleid dat het alumnibeleid opnieuw vastgesteld gaat worden.

Het alumnibeleid is dus nog volop in ontwikkeling. Hieronder wordt de actuele stand van zaken benoemd.

Korte geschiedenis

Vanuit de verschillende profielen wordt er op een eigen manier gekeken naar alumnibijeenkomsten. Dat heeft ook te maken met een duidelijk ander verwachtingspatroon bij de alumni.

  • ICT & Business is altijd al actief geweest. Dit profiel had vroeger al een eigen alumniclub en die is behouden bij het centraal organiseren van bijeenkomsten. Daarnaast heeft B contact met alumni via LinkedIn, en organiseert B feedback op het curriculum door af en toe groepen alumni bij elkaar te “roepen”. De B-ers zijn ook als alumnus vooral op B-inhouden gericht.
  • ICT & Software Engineering had vroeger ook al een eigen alumniclub en heeft dat ook behouden. De alumni van S zijn vaker behoorlijk breed georiënteerd qua ICT en vinden het ook leuk om andere invalshoeken te zien dan puur het eigen vakgebied.
  • ICT & Technology heeft historisch niet veel achterban. T heeft ook een kleinere doelgroep. Deze doelgroep is vooral gericht op de niches in de markt en wil betrokken blijven en geïnspireerd worden door nieuwtjes en/of inspirerende sprekers.
  • ICT & Media Design is een jong profiel. De doelgroep is voldoende groot, maar lijkt lastig te bereiken.

Eind 2014 is de alumnibijeenkomst georganiseerd bij de Fontys Sporthogeschool. Het programma was gevarieerd met een afwisseling van plenaire sessies en kleine sessies. De deelnemers waren erg positief. De opkomst van zowel alumni als medewerkers was echter laag.

Doelstellingen

Wat willen wij bereiken met het alumnibeleid?

  • Actief contact onderhouden met het werkveld.
  • Stimuleren van Leven Lang Leren door aandacht te besteden aan het nascholingsaanbod.
  • Scheppen van commerciële kansen voor Centrum IT.
  • Horen van het werkveld: waar is behoefte aan?
  • Leren over het effect van de opleiding: hoe goed sluit de opleiding aan bij de praktijk?
  • Netwerken/Borrelen/gezellige ontmoetingen/meet-and-greet.