Dit is een oude revisie van het document!


Startmomenten afstuderen

Samenvatting
Per opleidingsvorm wordt de planning van de startmomenten en de bijbehorende afstudeerzittingen beschreven.

1. Voltijd opleidingen

Voor de Voltijd opleiding geldt het onderstaande.

  • Er zijn twee startmomenten per jaar voor het afstuderen, telkens de eerste lesweek van ieder semester. De afstudeerzitting is aan het einde van het semester (lesweek 19 of 20).
  • Als vertraging is opgelopen (bijvoorbeeld door ziekte) kan via de examenkamer toestemming worden gevraagd om de afstudeerzitting in week 10 te houden.

2. OvP opleidingen

  • Vanwege de tijd die de OvP student per week kan besteden aan zijn afstuderen (naast zijn reguliere werkzaamheden) is er meer flexibiliteit in start- en eindmomenten van de afstudeerstage bij OvP.
  • De OvP student legt voor aanvang vast en komt met school en werkgever overeen wat de startdatum, wat de tijdsbesteding/week en wat de geplande week is voor de afstudeerzitting (in lesweek 10 of lesweken 19/20), doch uiterlijk 1 jaar na start van de afstudeerstage.
  • Mocht de OvP student gedurende de afstudeerstage blijken meer tijd nodig te hebben die goed beargumenteerd kan worden (bijvoorbeeld vanwege persoonlijke situatie, werkomstandigheden) dan kan de OvP student via de examenkamer goedkeuring voor een afstudeerzitting op een later moment aanvragen.

3. Associate degree opleidingen

  • De afstudeeropdracht van de Associate degree is kleiner (10 EC), de doorlooptijd is echter gelijk aan die van voltijd.
  • Het startmoment is altijd in lesweek 1 van het semester en de zitting vindt plaats in lesweek 19 of 20.