Startsemester

Samenvatting
Het startsemester is het eerste semester van de brede bachelor en Associate degree bij Fontys ICT. Op deze wikipagina staan een aantal belangrijke zaken over het startsemester uitgewerkt.

Doel

Het startsemester heeft als belangrijkste doel: oriënteren op de opleiding HBO-ICT van Fontys ICT en het brede beroepenveld ICT. Oriënteren betekent voor studenten: heb je een goed beeld van de opleiding en het beroepenveld en kies je er voor om deze opleiding verder in te gaan? Is je eerste keuze voor bachelor of Associate degree nog steeds de beste keuze? Voor Fontys ICT betekent oriënteren: hebben we er vertrouwen in dat de student een succesvolle opleiding bij ons kan volgen?

Oriënterend én selecterend karakter

Het startsemester is het eerste semester (half jaar) van Fontys ICT, met als doel het oriënteren op de opleiding HBO-ICT van Fontys ICT en het brede beroepenveld ICT. Dit betekent dat studenten aan het eind van het startsemester voor zichzelf de volgende vragen kunnen beantwoorden: Heb ik een goed beeld van de opleiding en het beroepenveld? Kies ik ervoor om met deze opleiding verder te gaan?

Docenten begeleiden studenten tijdens het oriënteren en het keuzeproces rondom het vervolg van de studie. Ook geven docenten aan of zij er vertrouwen in hebben, dat de student een succesvolle opleiding bij Fontys ICT kan volgen. Naast het oriënteren is er in het startsemester ook aandacht voor (zelf)selectie met betrekking tot het vervolg van de studie. In het startsemester oriënteren studenten zich op 5 ICT-profielen, namelijk:

  • ICT & Business;
  • ICT & Infrastructure;
  • ICT & Media Design;
  • ICT & Software Engineering;
  • ICT & Technology.

Op basis van deze oriëntatie kiezen studenten daarna voor de ICT-studierichting die ze uiteindelijk het meest aanspreekt. Naast vakinhoudelijke oriëntatie leren studenten zich professioneel te ontwikkelen. In het startsemester gaan studenten dus aan de slag met zowel vakinhoudelijke ontwikkeling met betrekking tot de 5 ICT-profielen, als met professionele ontwikkeling (PO).

Opzet van het startsemester

Het startsemester wordt in verschillende varianten uitgevoerd:

  1. Course-based leervorm;
  2. Demand-based leervorm;

De leeruitkomsten bij deze verschillende uitvoeringsvarianten zijn hetzelfde, de verschillende leervormen zijn toegespitst op de doelgroep waarvoor het onderwijs is ontworpen.

1. Course-based leervorm

Deze leervorm heeft als primaire doelgroep: internationale bachelor studenten. Course-based onderwijs richt zich op duidelijkheid en voorspelbaarheid voor studenten wat betreft leeruitkomsten, onderwijsactiviteiten en beoordelingscriteria (door de opleiding vastgesteld). Zie deze pagina voor meer informatie over leervormen. Het course-based startsemester is Engelstalig en leidt alleen op tot niveau bachelor.

In de eerste twaalf weken oriënteren studenten zich op de vijf profielen, waarbij ze kennis en vaardigheden opdoen die relevant zijn voor alle verdiepende onderwerpen daarna. Vanaf week 13 gaan studenten door in één profiel van hun keuze en hier ontwikkelen ze zich tot een verdiepend niveau.

2. Demand-based leervorm

Deze leervorm heeft als primaire doelgroep: Nederlandse studenten die een HBO-ICT bachelor of Associate degree diploma willen behalen. Demand-based onderwijs richt zich op de student die zijn leerproces in eigen handen wil nemen. De leeruitkomsten en beoordelingscriteria zijn door de opleiding bepaald. Voor de onderwijsactiviteiten heeft de student keuzes, waaronder het doen van een eigen voorstel.

Het demand-based startsemester is opgedeeld in een oriënterende fase (week 1 t/m week 11) en een verdiepende fase (week 12 t/m week 19). In de oriënterende fase staat er iedere dag een profiel centraal. In de verdiepende fase werken studenten samen in de verdiepende proftaak en kunnen per profiel verdiepende workshops volgen.

3. Onderwijs voor Professionals

De primaire doelgroep voor het startsemester OvP zijn professionals die een volgende stap willen zetten in hun ontwikkeling, en omscholers. Het startsemester OvP biedt vanaf september 2020 hierdoor voor professionals een brede oriëntatie op alle richtingen binnen HBO-ICT, en op het verschil tussen de bachelor en Associate degree opleiding.

Onderwijs voor Professionals is een demand-based leervorm, waarbij gewerkt zal worden volgens Blended learning. Blended learning bestaat uit leeractiviteiten van professionals gericht op het construeren van leerinhouden (inzicht, kennis, vaardigheden) in een systematische combinatie van face-to-face en online interacties tussen studenten, docenten en leermiddelen die plaatsvinden in diverse contexten, zoals de beroepspraktijk, hogeschool en thuis.

Het OvP startsemester is verdeeld in drie periodes van vier weken waarin per periode een oriëntatierichting gevolgd wordt. Studenten OvP oriënteren zich dus in drie van de vijf profielen. Voor de laatste zes weken heeft de student een keuze gemaakt voor een verdiepend profiel. Er is voor studenten ruimte om in eigen tempo zowel de oriënterende als verdiepende fase te doorlopen. Hierop kan flexibel ingespeeld worden mede doordat individuele uitwerkingen worden gemaakt.