Start

BeleidsWiki

Fontys ICT biedt een brede bachelor-, een Associate degree- en een masteropleiding. Deze BeleidsWiki is samengesteld om alle medewerkers en studenten te voorzien van actuele informatie over het beleid van Fontys ICT. De Fontys ICT BeleidsWiki wordt naast de OER gebruikt als dé (enige) vindplaats van Fontys ICT-beleid. Deze BeleidsWiki is ALTIJD in ontwikkeling en wordt steeds aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Dit kan alleen als alle medewerkers informatie kritisch lezen en zaken die niet langer actueel zijn aan te passen en/of te melden bij de de redactie. Voor studenten staat deze BeleidsWiki ter beschikking om te raadplegen. Zij zijn niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen.

Meer over werken op de BeleidsWiki

Bekijk hier welke informatie wel en welke niet op deze BeleidsWiki thuis hoort.

N.B. Omwille van de leesbaarheid wordt in de teksten consequent de ‘hij’-vorm gebruikt. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen.