Organisatiestructuur

Deze pagina wordt binnenkort bijgewerkt in verband met recente veranderingen in de organisatiestructuur.

Samenvatting
Beschrijving van de organisatiestructuur van Fontys ICT op basis van haar Organisatievisie

Organisatiestructuur

Bij Fontys ICT liggen verantwoordelijkheden laag in de organisatie en medewerkers vervullen wisselende rollen. Op nieuwe situaties wordt snel ingespeeld. Medewerkers krijgen veel ruimte én verantwoordelijkheid om hun rol vorm te geven en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van Fontys ICT . Hierdoor kan ieders bijdrage aan de organisatie groot zijn, en kan ieder zijn eigen talenten inzetten.

Dynamische organisatie

Vanuit de visie en de Kwaliteitscultuur die we gerealiseerd hebben, laat Fontys ICT zich als organisatie niet “vangen” in een organogram. De dynamiek is groot, zowel binnen Fontys ICT als gevolg van vele nieuwe ontwikkelingen, als in de buitenwereld en het werkveld. Rollen en groepen ontstaan en verdwijnen afhankelijk van de actuele situatie. Een klassiek hiërarchisch model is niet het beeld dat overeenkomt met de werkelijkheid van Fontys ICT . Hooguit zou zo’n model, dat de formele verantwoordelijkheid in de lijn zichtbaar maakt, gezien kunnen worden als “resthiërarchie” wanneer de situatie daarom vraagt.

Basis

Medewerkers zijn gegroepeerd in teams. Deze teams zijn gebaseerd op de indeling van Fontys ICT studenten en de studentnabije benadering, die bij Fontys ICT centraal staan. Ieder team heeft een People Manager (PM) die verantwoordelijk is voor het teamplan, de personele zorg en de uitvoeringsorganisatie. Per afstudeerrichting is één persoon eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke en onderwijskundige vormgeving van het onderwijs. Voor de ICT-profielen is dat de Curriculumeigenaar. Daarnaast heeft ieder onderwijssemester een Projectleider Onderwijsuitvoering (PLOU) die verantwoordelijk is voor de organisatie en inhoud van een onderwijssemester. People Managers, Curriculumeigenaren en PLOU's worden niet in die functie benoemd, maar vervullen deze als rol binnen Fontys ICT en worden daarvoor voor een bepaalde periode aangesteld. De bemensing van deze rollen wisselt regelmatig.

Groepen en projecten

Medewerkers functioneren in vele groepen en projecten die rol-, functie- en teamoverstijgend kunnen zijn. Projecten kunnen een lange of korte looptijd hebben afhankelijk van de omvang van het project en de impact ervan op Fontys ICT en haar omgeving. Groepen (ook clusters te noemen) kunnen ook een meer structurele rol vervullen binnen Fontys ICT (denk aan: Stagecoördinatie, Afstudeercoördinatie, iCoP, Toetscommissie, Examencommissie, Lectoren etc.).

Organisatiestructuur en HR-beleid

Organisatiestructuur is ook betekenisvol bezien vanuit het Fontys ICT HR-beleid.


Klik op het icoon voor meer HR-instrumenten.