Doorstroom Voltijd Opleiding

Samenvatting
Deze pagina beschrijft de volgorde waarin een student het onderwijsprogramma kan doorlopen. In tekst en schematisch wordt weergegeven welke beslismomenten er zijn en welke doorstroommogelijkheden er dan zijn.

1. Inleiding

Onder doorstroom wordt verstaan de volgorde waarin een student het onderwijsprogramma kan doorlopen. De doorstroom is geregeld in de OER en wordt bepaald door het wel of niet behalen van onderwijseenheden.

2. De opleidingsfasen en doorstroom

De opleiding HBO-ICT voltijd bestaat uit twee fasen.

De propedeusefase bestaat uit 60 EC, verdeeld over 2 onderwijseenheden (het Startsemester en het eerste semester van het profiel). De propedeuse fase heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie. Het eerste semester dat de student volgt, dient te worden afgerond binnen een jaar.

De hoofdfase bestaat uit 180 EC, verdeeld over 6 onderwijseenheden (semesters 3 t/m 8).

De doorstroomnormen zijn geformuleerd in toelatingsvoorwaarden per semester. Deze toelatingsvoorwaarden en de consequenties van het niet voldoen aan de voorwaarden staan hieronder beschreven. Een onderwijseenheid is behaald , indien de summatieve eindbeoordeling S(atisfactory), G(ood) of O(utstanding) is. Als de beoordeling U(nsatisfactory) is, moet de onderwijseenheid in zijn geheel opnieuw gevolgd worden (herstart). Dit zorgt voor één semester vertraging.

De toelatingscriteria van de semesters staan hieronder in Tabel 1 omschreven.

Tabel 1
Toelatingscriteria voor de semesters. Daarbij geldt: S1=semester 1, S2=semester 2, S3=semester 3, S4=semester 4, S5=semester 5 (stage), S6=semester 6, S7=semester 7, S8=semester 8 (afstudeeropdracht).
Semester Toelatingscriterium Toelichting
S2 S1 is behaald
S3 S2 is behaald
S4 S3 is gevolgd Studenten die S3 niet hebben behaald doen eerst S4 en daarna pas herstart S3.
S5 S3 is behaald en S4 is gevolgd
of
S3 is gevolgd en S4 is behaald
Bij het aanvragen van stagetoestemming (halverwege een semester) dient S3 of S4 behaald te zijn.
S6 S3, S4 en S5 zijn behaald
S7 S3, S4 en S5 zijn behaald
S8 S6 en S7 zijn behaald Om af te kunnen studeren dienen alle voorgaande onderwijseenheden behaald te zijn.

Nadere toelichting per beslismoment

  • De student die semester 3 heeft gevolgd gaat naar semester 4.
  • De student krijgt stagetoestemming wanneer hij na één jaar semester 3 behaald èn semester 4 heeft gevolgd of als hij na anderhalf jaar semester 3 dan wel semester 4 heeft behaald.
  • Als de student stagetoestemming heeft, dan gaat hij het semester daarop op stage.
  • Indien de student stage heeft behaald, maar een van de semesters 3 of 4 nog niet, dan moet dit na de stage alsnog gedaan worden voordat hij verder kan naar semester 6.
  • De student mag pas beginnen met afstuderen als hij alle overige onderdelen van de hoofdfase heeft behaald.
  • Een student die wil switchen van specialisatie S4, keuze in S6-7 of leervorm; meldt zich bij de Student Desk. De Student Desk vraagt toestemming aan de PLOU en informeert de student over dit besluit.
  • Indien het een switch van profiel betreft, bijv. profiel in S2 of S3, dan verloopt de aanvraag via de Examination Board.

Richtlijnen voor de mogelijke besluiten afstuderen

  • De student is klaar en krijgt een diploma. Dit advies wordt gegeven aan studenten die succesvol zijn afgestudeerd.
  • De student moet opnieuw afstuderen. Dit advies wordt gegeven aan studenten die niet succesvol zijn afgestudeerd1).
1)
Het afstuderen is pas niet succesvol afgerond als ook een eventuele verlenging of een reparatie geen voldoende heeft opgeleverd.