Registratie studieresultaten

Samenvatting
De studieresultaten van de hele studieloopbaan worden geregistreerd in het studievoortgangsprogramma Progress dat een bron is voor verschillende processen, medewerkers en overlegorganen binnen Fontys ICT. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt hier uitgelegd.

1. Inleiding

Op deze pagina wordt beschreven hoe studieresultaten in Progress worden geregistreerd. Hierbij wordt uitgegaan van de terminologie zoals die in het toetsbeleid wordt gebruikt. Deze beschrijving geeft:

  • de Student Desk een basis om Progress in te richten;
  • examenkamers een plaats om geregistreerde resultaten te interpreteren.

2. Registratie resultaten in Progress

Na de assessorenvergadering op het einde van het semester zal een onderwijseenheid in Progress geregistreerd worden met U/ S/ G/ O (Unsatisfactory / Satisfactory / Good / Outstanding). In het geval er geen beoordeling heeft plaats gevonden, zal in Progress “NAs Not assessable” of 'NA Not attended“ worden geregistreerd.

3. Registratie van vrijstellingen

Vrijstellingen worden uitsluitend (en vooraf) verleend door de examenkamer. Registratie vindt plaats door “EX” (Exempt) in te vullen in Progress.