Dit is een oude revisie van het document!


Registratie studieresultaten

Samenvatting
De studieresultaten van de hele studieloopbaan worden geregistreerd in het studievoortgangsprogramma Progress dat een bron is voor verschillende processen, medewerkers en overlegorganen binnen FHICT. Hoe dit in zijn werk gaat in verschillende onderwijssituaties wordt hier uitgelegd.

1. Inleiding

Op deze pagina wordt beschreven hoe studieresultaten in Progress worden geregistreerd. Hierbij wordt uitgegaan van de terminologie zoals die in het toetsbeleid wordt gebruikt. Deze beschrijving geeft:

  • de Student Desk een basis om Progress in te richten;
  • docenten richtlijnen om resultaten te registreren;
  • examenkamers een plaats om geregistreerde resultaten te interpreteren.

2. Registratie resultaten in Progress

2.1. Nieuw curriculum (vanaf cohort september 2019)

Na de assessorenvergadering op het einde van het semester zal een onderwijseenheid in Progress geregistreerd worden met U/ S/ G/ O (Unsatisfactory / Satisfactory / Good / Outstanding). In het geval er geen beoordeling heeft plaats gevonden, zal in Progress “NAs Not assessable” of 'NA Not attended“ worden geregistreerd.

2.2. Voltijd Engelstalig (oud curriculum)

Herkansingen worden in het daaropvolgende semester aangeboden, waarbij de studenten de mogelijkheid hebben om het onderwijs opnieuw te volgen of om alleen aan de herkansing deel te nemen. Resultaten van herkansingen worden altijd geregistreerd, waarbij uiteindelijk het hoogste behaalde resultaat geldt. Dit geeft de mentoren en de Examenkamer ook een goed inzicht in de voortgang van een student.

3. Registratie van vrijstellingen

Vrijstellingen worden uitsluitend (en vooraf) verleend door de examenkamer. Registratie vindt plaats door “EX” (Exempt) in te vullen in Progress.