Dit is een oude revisie van het document!


Toetscommissie

Samenvatting
Deze pagina licht het doel, de samenstelling en de wijze waarop dit orgaan binnen FHICT verankerd is toe. Ook wordt beschreven waar de toetscommissie voor staat.

1 Wie zijn wij?

Wij (de toetscommissie) bestaan uit een delegatie van leden die representatief zijn voor alle curricula en diens uitvoeringsvormen binnen FHICT. Wij hebben een ondersteunende en adviserende taak met betrekking tot toetsen en beoordelen. Zowel kwaliteit alsmede de nieuwste innovaties op het gebied van toetsing staan hierbij centraal.

Wij

 • denken mee over de visie op onderwijs en toetsing
 • zijn een actieve gesprekspartner voor alle gremia binnen FHICT
 • zijn toetsdeskundigen (SKO gecertificeerd) die als kennispartner adviseren aan de Examencommissie en CurriculumCommissie (OO)
 • vormen een kenniskring binnen de organisatie om toetsing, toetskwaliteit, innovaties binnen toetsing en de koppeling tussen didactiek en toetsing naar een hoger niveau te tillen.
 • geven coaching en training over toetsing volgens de visie van FHICT en het toetsbeleid
 • dragen onze visie op toetsing uit en helpen teams met de ontwikkeling en vertaling naar de praktijk
 • zijn onderdeel van het Fontys Netwerk Toetsing

2 Doel

Ons doel is om binnen FHICT toetsing naar een hoger niveau te tillen. We willen innoveren op het gebied van toetsing en didactiek en daarbij antwoorden vinden waarbij betrouwbaarheid, validiteit en transparantie geborgd blijven. We geloven in de meerwaarde van woorden t.o.v. cijfers en dragen dit uit binnen de organisatie met onze visie op formatieve toetsing. Het inbedden van het toetsbeleid in de organisatie is geen doel op zich, maar een gevolg van het inspireren van collega’s om met toetsing aan de slag te gaan.

3 Adviesrol

Wij bestaan uit een delegatie van leden die representatief zijn voor alle curricula en diens uitvoeringsvormen binnen FHICT. Wij zijn het aanspreekpunt voor alle docenten met kleine en grote toetsvragen. Docenten(teams) kunnen bij ons terecht als het gaat om gericht advies over toetsen en beoordelen. Onze leden zijn regelmatig betrokken bij onderwijsontwikkeling, aangezien het ontwerp van toetsing daarbij vaak het vertrekpunt is. De actuele samenstelling van de toetscommie is te vinden op de FHICT Portal.

4 Taken- en Activiteitenpakket

Gedurende het jaar ondernemen wij de volgende activiteiten:

Wij

 • meten de conformiteit van de toetsing aan het toetsbeleid en de visie van FHICT. Dit gebeurt per semester
 • controleren steekproefsgewijs toetsdossiers
 • begeleiden Toetsanalyse voor de opleidingen bachelor, Associate degree (AD) en OvP en de verschillende leervormen, zowel in Eindhoven als in Tilburg
 • rapporteren aan de beleidskamer, per semester
 • hebben regelmatig afstemming met beleidskamer
 • professionaliseren collega's d.m.v. coaching, workshops, studiedagen en lunchbijeenkomsten
 • coachen collega’s bij BKO en MKO op het gebied van toetsing en didactiek
 • communiceren en publiceren over nieuwe ontwikkelingen richting de rest van de organisatie
 • ondersteunen, adviseren en evalueren op het gebied van de inrichting van kwalitatief hoogwaardige en student nabije toetsing
 • nemen deel aan workshops en intervisiesessies binnen het Fontys Netwerk Toetsing

Toetscommissieleden worden aangewezen door het management. Wij rapporteren aan de lijn, d.w.z. aan de directeur, en aan de Examencommissie. Op vraag van de examencommissie kunnen wij ingezet worden om bepaalde taken uit te voeren. Wij opereren hierbij onafhankelijk en hebben de mogelijkheid om, indien er aanleiding toe is, bij te sturen in overleg met de examencommissie en de directeur.

5 Professionalisering

Wij zijn ook actief bezig met onze eigen professionalisering. Dit doen we onder andere door:

 • congresbezoeken
 • behalen van SKO's
 • intervisie en workshops onderling en binnen het Fontys Netwerk Toetsing
 • bijhouden van artikelen en literatuur over toetsing

6 Meer weten over de toetscommissie?

Op de FHICT-portal staat een overzicht met informatie over en van de toetscommissie. Hier staan ook de notulen van de vergaderingen van de toetscommissie.