Waardering bijzondere prestaties studenten

Samenvatting
Studenten die gedurende hun studie bijzondere prestaties leveren buiten het curriculum om kunnen hiervoor door docenten gewaardeerd worden met een aanbevelingsbrief of certificaat. Dit wordt binnen FICT niet centraal geregistreerd.

Beleid

Bijzondere, FICT gerelateerde prestaties die studenten leveren tijdens hun studie en náást het reguliere curriculum, kunnen onderschreven worden door docenten. Studenten kunnen dan mogelijk een certificaat of aanbevelingsbrief ontvangen waarop deze extra inspanningen vermeld worden. De student kan deze extra prestaties zichtbaar maken op zijn CV en daarmee zijn startpositie op de arbeidsmarkt vergroten. Gedurende de schoolloopbaan van de student kunnen meerdere bijzondere prestaties erkend worden. Het is aan de betrokken docent of het betrokken docententeam om te beoordelen of een bijzondere prestatie een erkenning in de vorm van een aanbevelingsbrief of certificaat (zie voorbeeld) verdient. Deze erkenning wordt daarom ook altijd op persoonlijke titel door de betreffende docent gegeven.

Het kernteam van FICT heeft in april 2016 besloten dat er van deze certificaten of aanbevelingsbrieven binnen FICT geen centrale administratie wordt bijgehouden.

Bijzondere prestaties

Bij bijzondere prestaties kan o.a. gedacht worden aan:

Procedure

Wanneer een student meent in aanmerking te komen voor een certificaat of aanbeveling, dient deze direct na afronding van deze activiteit, op eigen initiatief een verzoek tot erkenning van de prestatie in bij de betreffende docent. Ook levert de student daarvoor bewijslast aan. De betreffende docent zorgt bij akkoord zelf voor een passende afhandeling.

Bestuurlijke activiteiten

Bestuurlijke activiteiten (IMR, OC e.d.) vallen buiten deze regeling omdat hiervoor een afzonderlijke regeling geldt (zie artikel 15 van de OER en onderdeel 6.1. van het diplomasupplement).

Extracurriculaire activiteiten

Voor extracurriculaire activiteiten die uitgevoerd zijn in het kader van een door de Examencommissie goedgekeurd programma en ook voor bestuurlijke activiteiten kunnen Bonusbadges worden uitgegeven. Voor meer informatie over Bonusbadges (en over Edubadges in het algemeen) zie Edubadges en Bonusbadges.