Traineeprogramma Junior Docenten

Samenvatting
Deze pagina beschrijft het traineeprogramma voor juniordocenten binnen Fontys ICT. Toegelicht worden de aanleiding en het doel, de inhoud en de opzet van het programma; de arbeidsvoorwaarden, ureninzet en de taken. Ook wordt de sollicitatieprocedure voor het traineeprogramma toegelicht.

Aanleiding en doel

Bij Fontys vinden we “groei door aandacht en uitdaging” belangrijk. Voor studenten én voor medewerkers.

Fontys ICT is al jaren een groeiend instituut, zowel qua studenten als qua docentenpopulatie. Om de groeiende populatie studenten te kunnen zien van het best passende onderwijs-op-maat, is het van groot belang om de docentenpopulatie mee te laten groeien. De verbinding tussen student en docent is een van de speerpunten uit de Fontys ICT-onderwijsvisie: “We bieden elke student een studie op maat, waarbij we focussen op dat waar de student goed in is of nog beter in wil worden. Het onderwijs stimuleert kwaliteiten, talenten en ambities. In het onderwijs worden studenten gemotiveerd en gecoacht om ondernemend en onderzoekend te zijn.”

Studenten hebben behoefte aan docenten in wie ze zich kunnen herkennen. Daarom wil Fontys ICT het traineeprogramma voor junior docenten opzetten vanaf het voorjaar 2023. In eerste instantie voor maximaal 5 trainees. Daarbij bieden we de trainees groepsgewijs begeleiding en intervisie aan in het traineeprogramma dat wordt verzorgd door de onderwijskundigen. Doel is om de diverse jonge professionals op te leiden tot docent-onderzoeker. Fontys ICT hoopt hiermee haar docentenpopulatie groter, breder en inclusiever te maken en de studentbinding te verhogen.

Inhoud en opzet programma

Het traineeship is een learning by doing-traject waarbij de young professional onderdeel is van een docententeam of onderzoeksteam. Daarnaast maakt de young professional onderdeel uit van een community van trainees. De volgende elementen zijn opgenomen in het ontwikkelprogramma:

 • Het programma is bedoeld voor alumni van Fontys ICT met 0 tot 2 jaar werkervaring;
 • Het programma focust op de ontwikkeling van didactische vaardigheden, persoonlijk leiderschap, timemanagement en inhoudelijke vaardigheden;
 • De trainee krijgt een fulltime aanstelling van 12 maanden bij Fontys ICT als junior Docent (3) in schaal 10 (tijdelijk contract), met een optie tot verlenging voor 12 maanden (tijdelijk contract);
 • De trainee krijgt een Persoonlijk IT-Budget;
 • De trainee wordt aangesteld met een specifieke opdracht binnen Fontys ICT die door de PM van de locatie waar de trainee aan de slag gaat, wordt vastgesteld;
 • De trainee werkt 3 dagen per week als junior docent bij Fontys ICT. Tijdens die 3 dagen wordt de trainee ingezet voor het Fontys ICT-onderwijs in diverse semesters (profielen en specialisaties), passend bij zijn achtergrond. Ook bestaat de mogelijkheid om mee te werken aan een of meerdere onderzoeksprojecten binnen de Fontys ICT Lectoraten. Uitgangspunt is dat de trainee elk semester bewust kiest voor een locatie(s) en leervorm(en), zodat er verschillende ervaringen worden opgedaan binnen Fontys ICT;
 • De andere 2 dagen zijn de ‘leer-dagen’ waarin de trainee zich ontwikkelt als professional in het IT-vakgebied. Deze ontwikkeling als professional kan op meerdere manieren worden vormgegeven;
  • Iedere trainee volgt het groepsgewijze traineeprogramma met de mede-trainees binnen Fontys ICT.
   In dit programma is aandacht voor;
   • Hoe de trainee de studenten begeleidt in leerprocessen, het onderwijs ontwerpt (leeractiviteiten en toetsing) en zich als professional ontwikkelt. Dit gebeurt binnen de onderwijsvisie van Fontys ICT. De trainee is verplicht om binnen het traineeprogramma de BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs) te behalen;
   • Intervisie met mede-trainees en persoonlijke ontwikkeling van de trainee;
   • Er is aandacht voor de Fontys organisatie, de Fontys brede ontwikkeling en aansluiting bij diverse Fontys thema’s;
  • Náást het groepsgewijze trainingsprogramma wordt gewerkt aan één van de volgende opties:
   • Door als IT’er te werken bij een van de PiE of PiI;
   • Door het volgen van een deeltijd Masteropleiding;
   • Door het volgen van Fontys ICT onderwijs in een profiel of specialisatie waar de trainee zich verder in wil bekwamen;
   • Door het starten/opbouwen van een eigen IT-gerelateerde onderneming (in dit geval vallen de 2 ‘leer-dagen’ buiten de aanstelling van Fontys ICT);
   • Anders, namelijk…(in overleg met de PM kunnen andere alternatieven worden vastgesteld).

Arbeidsvoorwaarden

Fontys ICT biedt een traineeprogramma voor de duur van (maximaal) 2 jaar. De trainee krijgt een arbeidsovereenkomst op basis van de Cao-hbo voor de duur van een jaar met de optie tot verlenging voor de duur van een jaar. De overeenkomst is gebaseerd op artikel D4 uit de cao en is daarom een zogenaamd ‘D4’ contract. Fontys ICT biedt een aanstelling van 1.0 fte in de functie van Docent 3 (= Junior Docent).

In het Fontys generieke functiehuis is de functie van Docent 3 omschreven en zijn de volgende kernactiviteiten opgenomen:

 • Onderwijsuitvoering: bereidt voor, verzorgt inspirerend en interactief onderwijs en evalueert onderwijsonderdelen conform het onderwijsprogramma, coacht studenten/cursisten op hun professionele ontwikkeling en begeleidt hen bij stages;
 • Onderwijsontwikkeling: levert bijdragen aan het samenstellen van (delen van) onderwijsprogramma’s, stelt leeractiviteiten, leermiddelen en modulen bij en onderhoudt bestaand leermateriaal;
 • (Praktijkgericht) onderzoek: voert onderzoeksplan uit; levert bijdrage aan praktijkgericht onderzoek;
 • Beroepspraktijk en werkveld: volgt ontwikkelingen in het werkveld en voert opdrachten professionele dienstverlening uit.
 • Kennisontwikkeling: ontwikkelt eigen professionalisering.

Arbeidsvoorwaarden op basis van de Cao-hbo

 • Salaris in schaal 10;
 • Eindejaarsuitkering 8,3%;
 • Vakantietoeslag 8%;
 • Een tegemoetkoming in de kosten van zorgverzekering van € 300 per jaar;
 • Verlof 428 uur per jaar bij een fulltime aanstelling;
 • Ontwikkelmogelijkheden zowel inhoudelijk als persoonlijk;
 • On-the-job didactische training Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO);
 • Beschikking over een laptop en GSM;
 • Een vrijwillige collectieve zorgverzekering en extra’s zoals fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen en fitness.

Sollicitatieprocedure traineeprogramma

Het eerste gesprek met de sollicitant vindt met een PM en projectleider van een Fontys ICT lectoraat plaats. Bij een positief eerste gesprek zal het tweede gesprek zijn met een PLOU en een collega die betrokken is bij onderzoek in de onderwijspraktijk. Vervolgens vindt er een derde en laatste gesprek plaats, als zowel het eerste als het tweede gesprek positief wordt bevonden.

Het doel van het derde gesprek is het vaststellen van het traineeprogramma in het Formulier Traineeprogramma Fontys ICT. Samen met de PM wordt de profielbeschrijving van de trainee beschreven en de werkzaamheden ten aanzien van onderwijs en professionalisering geconcretiseerd. Aansluitend worden de arbeidsvoorwaarden met HR besproken in het derde gesprek.